Okna - drzwi
bramy, rolety, parapety, żaluzje, moskitiery
O mnieOknaDrzwiParapetyBramyInneWsparcie techniczneNowościPromocjeKontakt
Wsparcie techniczne

Poniżej przedstawiamy szereg zaleceń i wskazówek, które pomogą Państwu zapewnić wieloletnią trwałość i niezawodność okien.
Dla zachowania sprawności i niezawodności okna przez wiele lat oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji:
 

instr1 na skrzydło okna nie może
oddziaływać żadne dodatkowe
obciążenie
instr2 nie wolno dociskać skrzydła okna
do ościeża
instr3 nie należy wkładać żadnych
przedmiotów pomiędzy skrzydło
a ościeżnicę
instr4 w przypadku dostępu do okna dzieci
należy zamontować element blokujący
niepożądane otwarcie okna
(np. klamkę z kluczem)
instr5 podczas silnego wiatru nie należy
pozostawiać skrzydła w pozycji
rozwartej
instr6 uwaga! silnie zatrzaskujące się skrzydło
może doprowadzić do zranienia;
przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki
między skrzydło a ościeżnicę

Konserwacja profili PVC i ALU, uszczelek.
Gładkie powierzchnie profili oraz pakietów szklanych powinny być czyszczone miękkimi szmatkami przy użyciu sporządzonych w wodzie o temperaturze pokojowej łagodnych roztworów ogólnie dostępnych środków chemicznych (np. łagodne płyny do mycia naczyń).
Nie wolno stosować do tego celu środków o charakterze nieobojętnym (np. o silnym odczynie kwasowym lub alkalicznym) lub też takich, które mogą spowodować uszkodzenia powierzchni (np. proszki do prania czy rozpuszczalniki). Do czyszczenia nie należy również
używać drucianych szczotek czy gąbek. W przypadku poważniejszych zabrudzeń zalecamy stosowanie specjalnych środków do pielęgnacji lub konserwacji dostępnych w punktach sprzedaży stolarki okiennej .
Zalecamy również raz na jakiś czas kontrolę otworów odwadniających okno, znajdujących się na ościeżnicy od
strony zewnętrznej. Powinny one być czyste i drożne. W przypadku zapchania je niezwłocznie oczyścić.
Okna wyposażone są w uszczelki z wysokoplastycznego i odpornego na starzenie i warunki atmosferyczne materiału. 
Przy konserwacji uszczelek należy stosować się do tych samych zasad, które dotyczą profili okiennych.

Konserwacja okuć
 Do smarowania należy stosować wyłącznie smar lub olejmaszynowy bez zawartości żywic i kwasów. Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i ewentualnie niezwłocznie dokręcać
poluzowane lub wymienić pęknięte elementy. W okresie prowadzenia robót  budowlanych i wykończeniowych po montażu okien należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie
okuć obwiedniowych, gdyż zabrudzenie ich może spowodować zablokowanie się mechanizmu okuć i ich  uszkodzenie.        
     
     instr7 Konserwacja szyb zespolonych
W oknach montowane są najczęściej pakiety szyb jedno i dwukomorowych. Szyby są ze sobą sklejone hermetycznie a więc nie ma do ich wnętrza dostępu. Mycie szyb polegajedynie na umyciu zewnętrznych powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać typowychśrodków gospodarstwa domowego używanych do mycia szyb i luster. Nie należy używać środków czyszczących bądź preparatów chemicznych o silnym odczynie kwasowym lub alkalicznym. Do mycia i czyszczenia szyb nie należy używać przedmiotów mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne         
                
Użytkowanie okuć.
Zarówno okna i drzwi balkonowe z PVC jak i ślusarka okienna z aluminium wyposażona jest w nowoczesne, kryte okucia obwiedniowe. Sterowanie funkcjami okien odbywa się za pomocą klamki. Skrzydła zamykane są obwiedniowo co zapewnia szczelność przy silnych wiatrach i deszczach. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu, w pozycji otwartej poziomo, a w pozycji uchylonej do góry. Wszystkie operacje klamką należy dokonywać zawsze przy dociśniętym skrzydle do ramy. Nie należy manewrować
klamką w przypadku otwartego czy uchylonego skrzydła okiennego.
Oznaczenia funkcji:
Okna i drzwi balkonowe:
1. okno zamknięte 2. okno otwarte 3. okno uchylone 4 okno rozszczelnione
Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne z okuciem GU
1. okno zamknięte 2. okno otwarte (funkcja przesuwna) 3. okno uchylone
Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne z okuciem ROTO
1. okno zamknięte 2. okno uchylone 3. okno otwarte (funkcja przesuwna)
instr8
                                                  

Prawidłowe wietrzenie.
Okna, które Państwo posiadali nie były całkowicie szczelne. Kosztowna energia cieplna uchodziła na zewnątrz, a do wewnątrz dostawało się zimne powietrze. W ten sposób była zapewniona wymiana powietrza. Para wodna pochodząca z kuchni i łazienki a takŜe wilgoć wydzielana przez ludzi mogła przez to wymuszone wietrzenie ujść na zewnątrz. Nowe okna wykonane według współczesnych rozwiązań technicznych są zbyt szczelne, czego widocznym objawem może być osadzanie się pary wodnej
na szybach. Aby uniknąć tego kłopotu należy zapewnić wymianę powietrza.. Nadmiernej wilgotności w Waszych pomieszczeniach możecie zapobiec w prosty sposób :
1. W przypadku gdy Państwa okna są wyposażone w okucie z rozszczelnieniem (okna z funkcją uchylno-rozwierną) należy regularnie używać tej funkcji, zwłaszcza w chwilach przebywania osób w pomieszczeniu.
2. w przypadku gdy Państwa okna nie są wyposażone w rozszczelnienie (okna z funkcją rozwierną, uchylną, drzwi balkonowe uchylno-przesuwne) zalecamy:
- wietrzyć rano wszystkie pomieszczenia przy szeroko otwartym oknie przez kilka minut
- w zależności od stopnia używania pomieszczenia zaleca się parokrotne krótkie wietrzenie ciągu dnia.
Alternatywnym rozwiązaniem problemu wietrzenia pomieszczeń jest zamontowanie w oknie nawiewnika higosterowanego, zapewniającego automatyczną kontrolę wymiany powietrza i utrzymującego właściwy poziom wilgotności w pomieszczeniu.
Hosting ITL.pl